Mededelingen - Gorsem

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mededelingen

Parochiale berichten


            
OLV TENHEMELOPNEMING GORSEM

Medeling 11 december 2018$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Mededeling 22 maart 2018

Beste inwoners van Gorsem,
 
Graag een berichtje ter gelegenheid van Pasen over de vieringen in de paastijd waarop je vriendelijk wordt uitgenodigd
Samen stappen we op naar Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.
Op Aswoensdag  ontving een kleine kern, een  twaalftal  apostelen, het asse kruisje door toedoen van voorganger Michel Dejonghe.
Goede Vrijdag 30 maart zullen we samen het lijden van Jezus herdenken in onze parochiekerk om 15h. De tekst  van de kruisviering is deze van Mario Luzi die hij schreef voor  Paus Johannes de XXIII ste.  Deze werd gelezen op goede vrijdag in het Colosseum in Rome. Hierin vertolkt de auteur het gebeuren door de ogen van Jezus.
Pastoor Ghislain bracht een gemotiveerde homilie over armoede en solidariteit welke  104,23 euro opbracht ter gelegenheid van de eerste omhaling van broederlijk delen.Proficiat en hartelijk dank aan de gulle gevers.
Met de vieringen  van Witte Donderdag,  Paaswake en Pasen volgt onze parochie de vieringen van de federatie. Deze worden aangekondigd in Kerk en Leven en op het einde van deze brief.
Op Paasmaandag om 10h. houden we een gebedsviering.
Graag willen we met velen  in onze parochiekerk op 6 april, de vrijdag na Pasen,  aanwezig zijn om mekaar een oprechte  vreugde en vrede in de Paastijd  toe te wensen met een aansluitende  verwenning.
Diensten in onze parochie kerk.
Vrijdag 30 Maart:  Kruisweg om 15h.
Maandag 02 April:  Paasmaandag gebedsviering, met communie. 10h.
Vrijdag     08 April: Wekelijkse misviering  met aansluitend Paasreceptie.18h.
 
Pasen in de Trudo federatie.
Witte donderdag 29 maart: Federatieve viering in de OLV-Kerk 20h.
Goede Vrijdag      30 maart: Federatieve viering in de Minderbroederskerk 20h.
Paaszaterdag         31 Maart: Federatieve paaswake in OLV.Kerk en
                                               Basiliek van Kortenbos 21h, Minderbroedetrs 20h.
 Verantwoordelijke uitgever:  De kerkraad van Gorsem  p/a.     Duraslaan 47

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Mededeling 9 april 2018

In onze Vasten en Paastijd hebben we enkele mooie vieringen gehad.
Aswoensdag, Goede Vrijdag en Paasmaandag met voorganger Michel De Jonghe.
De wekelijkse mis vieringen op vrijdag 18h. met onze parochiepriester Ghislain Agognon
en muzikaal verzorgd door Noël Reynders brengen gemiddeld 25 tot 40 gelovigen samen.
De tweede omhaling van Broederlijk delen bracht 110.67 euro.
Dank aan de gulle gevers.
Op vrijdag 20 April 2018 om 18h. is er vanwege de familie een herdenkingsviering voor
Hadelin (Alain) Schuermans, de schoonbroer van ons lid in de kerkraad André Smets.
Hij was afkomstig van Gorsem en overleed op 4 April 2018.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu